Adatvédelmi nyilatkozat

Mit csinál az Autós Nagykoalíció az általam megadott adatokkal?

Az Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület (a www.ank.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27. a ’GDPR’), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info. törvény) rendelkezéseit.

A jelen tájékoztató célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó neve

Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület

2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó székhelye

H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

3. A szervereink által automatikusan naplózott információk.

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

4. Cookie-k (sütik)

Annak érdekében, hogy a honlapunk megfelelően működjék, illetve, hogy a felhasználói élményt javítsuk bizonyos esetekben apró adat file-okat (cookie) helyezünk el az ön számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan. A cookie-k kizárólag felhasználói kényelmi funkciókat szolgálnak, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

4.1 Mi az cookie? (süti)

A cookie egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az ön számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az ön beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés stb.), így önnek nem kell azt minden alkalommal újra beállítania, mikor felkeresi az oldalunkat.

4.2 Pontosan mire kellenek a sütik?

A http://www.ank.hu oldal átmeneti (session) cookieket használ és ezek csak a felhasználói munkamenet végéig kerülnek tárolásra. A cookie nem tartalmaz semmilyen személyes információt, csak az adott munkamenet kezeléséhez szükséges.

A sütiket letörölheti, vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy megfelelően fog működni. A sütiket nem használjuk arra, hogy önt személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

4.3 Hogyan kezelheti a sütiket?

A süti file-okat törölheti, vagy a legtöbb mai böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Eben az esetben azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

5. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Az Autós Nagykoalíció szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal, sem egyéb adatbázisával.

6. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Kérésre tájékoztatást adunk az érintettnek a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a ank@autosnagykoalicio.hu címre kell eljuttatni, amire egy hónapon belül választ kap az érintett. A GDPR előírásai szerint személyes adatai helyesbítését/kiegészítését is jogosult kérni, tiltakozhat az adatkezelés ellen továbbá kérheti az adatai törlését, kérheti az adatkezelés korlátozását, továbbá másolatot kérhet az általunk kezelt adatairól.

7. Jogérvényesítési lehetőségek.

Az adatkezelő a GDPR és az Info. törvény alapján jár el. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni, illetve bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Autós Nagykoalíció nem vállal felelősséget.